Na terenie między Batowicami, gminą Zielonki i Krakowem, prace na nowej stacji kolejowej zaczął się w kwietniu 2024 roku. Najnowsze obiekty budowlane są już widoczne, w tym skrócone nasypy kolejowe i pierwsze konstrukcje. Postęp jest widoczny pomimo tego, że niedawno skończono budować wiadukt i rondo oraz wciąż realizowany jest projekt Północnej Obwodnicy Krakowa. Ten segment miasta doświadcza szybszego rozwoju komunikacyjnego.

Umowę na projekt i budowę tej nowej stacji podpisały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sierpniu 2023 roku za kwotę niemal 24 milionów złotych netto. Stacja ta będzie usytuowana przy ulicach Powstańców i Piasta Kołodzieja. Zlokalizowany jest tak, aby usprawnić podróże w aglomeracji Krakowa, a także będzie jednym z trzech nowych przystanków kolejowych wybudowanych w mieście zgodnie z „Rządowym programem budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.

Ta nowo zaprojektowana stacja znajdzie się w miejscu, gdzie stykają się dwie linie kolejowe – linia nr 8, która rozciąga się w kierunku Kielc i Warszawy, oraz linia nr 95 prowadząca do Podłęża i Tarnowa. Stacja będzie w pełni dostępna dla osób o ograniczonej mobilności z bezpośrednim połączeniem do mostu drogowego nad linią kolejową, a schody i windy będą ułatwiać dostęp dla pasażerów.

Perony stacji o długości 200 metrów będą wyposażone w schronienia, tablice informacyjne, ławki i wyraźne znaki. Oświetlenie zapewni łatwą orientację nawet po zapadnięciu zmroku. Osoby niewidome i niedowidzące skorzystają z systemu ścieżek o różnorodnej strukturze. Planowane zakończenie prac na stacji to koniec 2024 roku.