Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA, odpowiedzialna za infrastrukturę kolejową, uzyskała niezbędne zgody na budowę nowych stacji kolejowych na terenie miasta Kraków. Pozwolenia te stanowią istotny element procesu realizacji dużych inwestycji planowanych w rejonie osiedla Piastów oraz Kościelnik. Pozytywna decyzja urzędu jest częścią realizacji rządowego programu, który zakłada rozbudowę i modernizację przystanków kolejowych w Polsce w latach 2021-2025.

Decyzję o wydaniu pozwolenia na budowę dwóch nowych przystanków – Kraków Kościelniki i Kraków Piastów – podjął Wojewoda Małopolski. Pozwolenia te zostały przedstawione jako pilne i gotowe do natychmiastowej realizacji, co stanowi kluczowy punkt w procesie przygotowań do rozpoczęcia prac budowlanych. Planowany termin zakończenia prac i oddania stacji do użytku to rok 2025.

Krakowski przystanek kolejowy o nazwie Kościelniki zostanie wybudowany wzdłuż linii kolejowej nr 95 (odcinek Kraków Nowa Huta – Podłęże), a jego lokalizacja przewidziana jest w pobliżu ul. Pysocice. W ramach realizacji projektu powstaną tam dwa perony jednokrawędziowe, do których dostęp umożliwi przejście podziemne z rampami. Bliskość przystanku pozwoli również na wybudowanie parkingu typu „Parkuj i Jedź”. Dzięki tej inwestycji, podróżnym udostępniona będzie możliwość szybkiego dotarcia do centrum Krakowa komunikacją aglomeracyjną.

Kolejny przystanek – Kraków Piastów – zaplanowano w bliskim sąsiedztwie ul. Powstańców i Piasta Kołodzieja, w miejscu skrzyżowania linii kolejowych nr 95 i 8, prowadzącej w stronę Kielc i Warszawy. Nowo powstające perony zostaną bezpośrednio połączone z istniejącym wiaduktem drogowym nad torami, a dostęp do nich dla pasażerów ułatwią schody oraz windy.

Projektowane przystanki będą w pełni dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Perony zostaną wyposażone w wiaty, tablice informacyjne, ławki oraz czytelne oznakowanie. Dodatkowo, oświetlenie pomoże podróżnym poruszać się po peronach po zmroku. Przystanki zostaną także wyposażone w system ścieżek o zróżnicowanej strukturze, który pomoże osobom niewidomym i słabowidzącym poruszać się po przystanku.