W miasteczku Piastów, trwają prace związane z modernizacją przejść dla pieszych, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób poruszających się na piechotę. Przejścia dla pieszych to miejsca, w których kierowcy i piesi powinni wykazywać się wzmożoną ostrożnością, ponieważ to tutaj często dochodzi do niebezpiecznych incydentów. Z tego względu, rozbudowa i unowocześnianie tych miejsc jest niezwykle istotne.

Teraz czas nadszedł na kolejne „zebry” w Piastowie, które zostaną poddane gruntownej modernizacji. Tym razem prace obejmą przejścia ulokowane wzdłuż ulicy Warszawskiej, m.in. na skrzyżowaniu z aleją Krakowską. W ramach prac, system sygnalizacji świetlnej zostanie rozszerzony o dodatkowe sygnały dźwiękowe. Działania te mają na celu poprawę bezpieczeństwa i dostępności do budynków o charakterze publicznym – jak podkreślają urzędnicy z Piastowa.

Projekt realizowany jest dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, które wynosi 100 tysięcy złotych. Grant został przyznany w ramach programu Rozwój Lokalny. Wielkość dofinansowania została podzielona na dwie części – 85 procent pochodzi z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, natomiast pozostałe 15 procent to środki z budżetu państwa.