Collegium Humanum, przemianowało się na „Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia”. Ta decyzja jest jednym z etapów procesu restrukturyzacji, który trwa na uczelni od kilku tygodni.

Decyzję o zmianie nazwy, która weszła w życie w ostatni piątek, potwierdziła podczas rozmowy z dziennikarzami pełniąca obowiązki rektora uczelni, mecenas Magdalena Stryja. Dodatkowo, prorektor ds. rozwoju i współpracy zaznaczyła, że wszystkie ważne informacje identyfikacyjne uczelni, takie jak NIP, REGON czy numer wpisu do ewidencji uczelni niepublicznych, pozostają niezmienione.

Mecenas Stryja zaakcentowała, że intensywne prace nad restrukturyzacją, które trwają już od kilku tygodni, są odpowiedzią na potrzeby rozwoju uczelni. Wyjaśniła też, że zmiana nazwy była częstym tematem zapytań studentów od samego początku procesu. Niektórzy z nich poprosili nawet o przesunięcie terminów obron, aby móc je finalizować już pod nową nazwą uczelni.

Nowa nazwa już obecnie jest używana w oficjalnej komunikacji uczelni, na przykład na jej profilu na Facebooku. Wszystko to jest częścią planu restrukturyzacji Collegium Humanum.

Wspomniana wyżej uczelnia została założona w 2018 roku w Warszawie i oferuje studia podyplomowe MBA. W ofercie uczelni znajdowały się intensywne kursy umożliwiające zdobycie dyplomu MBA w skróconym czasie.

Od lutego bieżącego roku, nowe władze uczelni przystąpiły do procesu jej restrukturyzacji.