Rok 2021 okrzyknięty został rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Z tej okazji Szkoła Podstawowa nr 381 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego postanowiła uczcić swojego patrona. 

Odsłonięcie muralu zdobiącego jedną ze ścian budynku szkoły podstawowej, planowano w 100. rocznicę urodzin poety. Niestety, ale z wielu przyczyn trzeba było przesunąć tę uroczystość.

Nareszcie 22 stycznia 2022 roku, został odsłonięty mural poświęcony jego pamięci. Do jego powstania przyczynili się uczniowie najstarszych klas, ponieważ to właśnie ich prace posłużyły do stworzenia projektu, który obecnie zdobi budynek. 

Krótki życiorys Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

Krzysztof Kamil Baczyński urodził się w Warszawie 22 stycznia 1921 roku. Jego ojciec był krytykiem literackim, pisarzem i żołnierzem Legionów Polskich, natomiast matka wykonywała zawód nauczyciela.

Baczyński zdał maturę w roku 1939, tuż przed wojną. Od roku 1937 redagował pismo zatytułowane „Strzały” oraz brał udział w spotkaniach Komitetu Wykonawczego „Spartakusa”. W czasie II wojny światowej studiował polonistykę na tajnym Uniwersytecie Warszawskim, równocześnie kształcąc się w Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa. W lipcu 1943 działał jako sekcyjny w II plutonie formacji „Alek” 2., czyli kompanii „Rudy” batalionu “Zośka” Armii Krajowej.

Później postanowił w pełni poświęcić się poezji. Otrzymał posadę kierownika działu poezji w miesięczniku społeczno-literackim pt. „Droga”. Później skorzystał z możliwości przejścia do harcerskiego batalionu „Parasol”, będąc tam na stanowisku zastępcy dowódcy III plutonu 3. kompanii. Jego pseudonimem był wówczas „Krzyś”. 

Baczyński zginął podczas Powstania Warszawskiego. Swoją wartę zakończył na posterunku 4 sierpnia 1944 roku w Pałacu Blanka.