Dla miasta Piastów zostało przyznane ponad trzymilionowe dofinansowanie, które ma pomóc zrealizować projekt „Utworzenie zielono – niebieskiej infrastruktury w mieście”. Miasto korzysta z programu „Środowisko, Energia i zmiany klimatu. Program ten jest finansowany z budżetu państwa oraz ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Projekt „Zielono – niebieska infrastruktura”

Całość projektu polega na szeregu działań, które mają na celu adaptację oraz edukację. W planie inwestycyjnym zamieszczono między innymi utworzenie zielonych dachów, zielonych ścian, zielonych przystanków, ogrodów deszczowych, posadowienie mikroturbin wiatrowych na zielonych dachach, likwidację zasklepień gruntu, utworzenie zielonych pergoli nad chodnikami.

Inwestycję poprzedzą działania edukacyjne, które mają na celu uświadomienie społeczeństwu potrzebę działań, zapobiegających zmianom klimatycznym, które postępują w dosyć szybkim tempie.

Cele projektu

W myśl projektu „Zielono – niebieska infrastruktura” głównym założeniem jest zmniejszenie wrażliwości miasta na postępujące zmiany klimatu, oraz przede wszystkim zapobieganie ich skutkom, które niekiedy mogą mieć tragiczny charakter. Ocieplenie klimatu stało się niestety faktem, zwiększone tempo topnienia lodowców może sprawić, że część nadmorskich miast może znaleźć się niestety pod wodą. Kolejnym bardzo negatywnym skutkiem globalnego ocieplenia jest powiększanie się dziury ozonowej.