Nieuchronne zmiany klimatyczne, które zachodzą na kuli ziemskiej w bardzo szybkim tempie, stają się nieuchronnym zagrożeniem dla przyszłych pokoleń ludzi na świecie. Szczególnie narażeni na zjawiska wynikające ze zmian klimatu są seniorzy, czyli osoby najstarsze. Niestety wśród nich wielu boryka się z chorobami układu krążenia czy układu oddechowego.

Cele projektu

Projekt ma na celu zasygnalizowanie konieczności przyłożenie większej uwagi do zachodzących na świecie zmian klimatycznych. Szczególnie ze strony najstarszego pokolenia, którego aktywność w tej sprawie jest bardzo ważna. Forma projektu w gminie Piastów polega na organizowaniu narad obywatelskich, mających na celu zwrócenie uwagi na zachodzące zmiany klimatyczne i konieczność podjęcia dialogu międzypokoleniowego.

Kolejnym etapem edukacji obywatelskiej będą warsztaty z ogrodnikiem z zakresu planowania i utrzymania zieleni oraz zielone inicjatywy (nasadzenia)

Wszystkie te działania mają pobudzić wszystkich ludzi, którzy mieszkają w gminie Piastów, ale szczególnie seniorów do podjęcia działań na rzecz ochrony klimatu, a co za tym idzie do ratowania naszej planety. Ważna jest w tym aktywność wszystkich pokoleń i wszystkich grup społecznych, jeżeli ludzkość chce aby przyszłe pokolenia żyły w dobrobycie i spokoju. Za wszelką cenę jest to ostatni czas aby reagować, bo potem może być niestety za późno.