Zgodnie z ostatnimi informacjami, które przekazał Urząd Regulacji Energetyki, społeczeństwo powinno się przygotować na podwyżki w kosztach energii elektrycznej od roku 2024. Stawki opłaty mocowej, czasami określanej jako „opłata za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego”, będą wyższe, co będzie skutkowało wzrostem rachunków za prąd. Miesięczne obciążenie finansowe tego typu opłatą wyniesie od 2,66 zł do 14,90 zł netto, a jego wysokość będzie uzależniona od poziomu konsumpcji energii elektrycznej.

Opłata mocowa jest istotnym elementem składowym naszych rachunków za prąd. Decyzja o zwiększeniu jej stawek, podjęta przez Urząd Regulacji Energetyki, oznacza, że klienci będą musieli zapłacić więcej za zużywaną energię – podwyżka może wynosić nawet kilkanaście złotych. Opłata mocowa jest obowiązkowa od 2021 roku i jak podkreśla URE, jej wprowadzenie było uzasadnione potrzebą zabezpieczenia stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Ta dodatkowa pozycja na rachunku za prąd, znana również jako „opłata za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego”, jest więc konsekwencją troski o niezakłócony dostęp do energii dla wszystkich użytkowników.