Zniszczone boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie doczeka się generalnego remontu. Władze Piastowa otrzymały prawie 300 tys. zł dofinansowania na wykonanie prac.

Większość mieszkańców, a szczególnie dzieci i młodzieży, widzi jak boiska sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 są w katastrofalnym stanie. W wielu miejscach sztuczna nawierzchnia jest całkowicie porozrywana, a okładzina bieżni nierówna i swoje czasy świetności ma już dawno za sobą. Z boiska w większym zakresie nie da się korzystać. Ta sytuacja ma się jednak zmienić i to jeszcze w tym roku.

Piastów otrzymał dofinansowanie w wysokości 298 687 zł na „Remont przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie – Etap I”. Cała inwestycja ma kosztować 398 248 zł.

W pierwszym etapie wykonana zostanie tylko część obejmująca roboty przygotowawcze i rozbiórkowe polegające na likwidacji zniszczonej nawierzchni poliuretanowej i sztucznej trawy oraz elementów takich jak: siatka (piłkochwyty), bramki do piłki nożnej czy kosze do koszykówki. Dodatkowo wykonana zostanie podbudowa i nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego – przewiduje się wyrównanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy oraz wykonanie nowej warstwy podbudowy: warstwę wyrównującą, podkładową i poliuretanową warstwę nośną.

Dzięki przeprowadzeniu pierwszego remontu boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie możliwa będzie realizacja etapu II, czyli końcowego – położenie nawierzchni polipropylenowej oraz wyposażenie obiektu w urządzenia sportowe. Obiekt stanie się w końcu bezpieczny i funkcjonalny. Miejmy nadzieję, że remont zostanie przeprowadzony jak najszybciej.