Wraz z początkiem lutego rozpocznie się trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. To wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu województwa.

Budżet Obywatelski jest z definicji “demokratycznym procesem konsultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w województwie w perspektywie kolejnego roku budżetowego”. 

Oznacza to, że mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji i po przejściu weryfikacji wpisywane do budżetu województwa, a następnie realizowane. Z dostępnych środków mogą być finansowane projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne, które są możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. 

Pieniądze z Budżetu są publiczne. O ich przeznaczeniu decydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu województwa. W tym roku do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza jest 25 mln złotych.

Jak zgłosić projekt?

Projekt należy zgłosić poprzez formularz dostępny na stronie Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Do wniosku trzeba dołączyć listę poparcia podpisaną przez minimum 50 mieszkańców województwa.

Projekt można zgłosić na trzy różne sposoby:

 1. w formie papierowej, osobiście w siedzibie Urzędu lub w delegaturach w następujących lokalizacjach:
 • 03-715 Warszawa, ul. Okrzei 35,
 • 06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1,
 • 07-410 Ostrołęka, ul. Piłsudskiego 38,
 • 05-500 Piaseczno, ul. Puławska 38
 • 09-402 Płock, ul. Kolegialna 19,
 • 26-600 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • 08-110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4,
 • 05-200 Wołomin, ul. Miła 3,
 • 96-300 Żyrardów, ul. 1 maja 17;
 1. w formie papierowej poprzez przesłanie projektu na adres Urzędu: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa z dopiskiem „BOM-projekt”
 2. w formie elektronicznej. Funkcja składania projektów drogą elektroniczną będzie dostępna od 1 lutego 2022 r.

Nabór projektów potrwa do 20 lutego 2022 roku. Wyniki zostaną ogłoszone w czerwcu bieżącego roku.