W ramach projektu “Przedszkole sukcesu” jedna z placówek edukacyjnych w Piastowie otrzyma dofinansowanie na liczne zajęcia, szkolenia i wyposażenie. 

9 sierpnia 2021 roku, Danuta Rosak – dyrektorka Przedszkola nr 3 w Piastowie oraz Grażyna Wójcik – skarbniczka Miasta Piastowa, podpisały umowę na dofinansowanie w ramach unijnego projektu “Przedszkole sukcesu – podnoszenie jakości pracy Przedszkola nr 3 w Piastowie”. Placówka otrzyma 320 tysięcy złotych, które musi wykorzystać w ciągu zbliżającego się roku szkolnego, czyli do końca czerwca 2022 roku. Cały projekt wynosi 405 tys. złotych.

Za otrzymaną dotację ma się odbyć wiele warsztatów, szkoleń oraz będzie zakupiony nowy sprzęt. Plan wydatków jest już rozpisany i zatwierdzony.

W Przedszkolu nr 3 przede wszystkim zostaną zorganizowane różne zajęcia specjalistyczne, takie jak hipoterapia, dogoterapia, arteterapia, terapia ręki i trening umiejętności społecznych. W sumie zaplanowano 1864 godziny. W oddzielnym planie znalazły się zajęcia metodą Tomatisa – innowacyjne podejście we współczesnym nauczaniu dzieci. Najmłodsi bardzo dużo skorzystają na zaplanowanych zajęciach, a szczególnie dzieci z różnymi dysfunkcjami.

Jeśli chodzi o nowe wyposażenie, to przedszkole zakupi zabawki oraz pomoce dydaktyczne. Powstanie również nowa sala terapeutyczna, która nazywać się będzie Salą Doświadczania Świata. Nowe konstrukcje pojawią się również na sensorycznym placu zabaw oraz w sali do terapii integracji sensorycznej.

Ostatnim elementem dofinansowania będą dodatkowe kursy, szkolenia i studia podyplomowe dla kadry pedagogicznej, która zdobędzie jeszcze większą wiedzę dotyczącą współpracy z dziećmi, rodzicami oraz osobami dysfunkcyjnymi i niepełnosprawnymi. Jest to bardzo ważne, aby nauczyciele lepiej dbali o integrację dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, a także lepiej komunikowali się z rodzicami.

Miejmy nadzieję, że wszelkie zaplanowane działania w Przedszkolu nr 3 pójdą zgodnie z planem, a dzieci i nauczyciele staną się jeszcze bardziej zgraną grupą, która ma swobodny dostęp do najnowszego sprzętu i technik edukacyjnych.