Piastowskie Kino Baśń zaprasza na filmowe seanse podczas ferii zimowych. Wszystkie seanse są za darmo.

Program filmowych ferii w Kinie Baśń:

02.02.2022 / 11.00 – “Śnieżka i fantastyczna siódemka” (dubbing); trwa 92 min.

04.02.2022 / 11.00 – “Chłopiec i wilk” (6+); trwa 80 min.

09.02.2022 / 11.00 – “Bayala i ostatni smok” (dubbing); trwa 85 min.

10.02.2022 / 11.00 – “Spotkanie z kulturą Indian prerii Ameryki Północnej”; trwa 50 min.

11.02.2022 / 11.00 – “Turu w pogodni za sławą” (dubbing); trwa 80 min.

Kilka słów o Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie

MOK to samorządowa instytucja kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury. Swoją działalnością obejmuje teren Piastowa – organizując czas wolny dzieciom, młodzieży i dorosłym. 

Początków MOK-u w Piastowie można doszukiwać się w latach 30-tych XX w., kiedy to ówczesne władze miasta podjęły decyzję o budowie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Wygospodarowano w niej miejsce na salę tańca, a dochód z odbywających się tam zabaw tanecznych przeznaczano na dalszą rozbudowę remizy. Niebawem dobudowano salę widowiskową zwaną „Pochodnią” oraz małe salki tworzące razem Dom Ludowy. 

W czasie okupacji Niemcy zamienili „Pochodnię” na garaż samochodowy. Po wojnie zdewastowane pomieszczenia strażacy odrestaurowali własnymi siłami i podobnie jak przed wojną dochody z odbywających się tam imprez artystycznych przeznaczono na wykończenie remizy OSP. 

W 1952 r. „Pochodnię” przekształcono w Powiatowy Dom Kultury. 17 stycznia 1957 r. w sali kinowej odbyła się pierwsza projekcja – wyświetlono film pt. „Rekrut Bum”. Od 1975 r. do 1977 placówka funkcjonowała pod nazwą Miejski Dom Kultury, by z kolei w okresie 1980 – 1982 r. zmienić nazwę na Miejski Ośrodek Propagandy i Kultury. Od 1 maja 1982 roku instytucja nosi znów nazwę Miejski Ośrodek Kultury.