Miasto Piastów zaprasza serdecznie na konferencję otwierającą projekt “Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w Mieście Piastów”. Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze kwestie zmian klimatu oraz działania, które będą podejmowanie w celu zmniejszenia ich negatywnych skutków.

Projekt realizowany jest przez Miasto Piastów ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, energia i zmiany klimatu, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.

Organizatorami wydarzenia są również Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” oraz Norweskie Stowarzyszenie na rzecz Zielonej Infrastruktury (NFGI).

Konferencja pt. “Zielono – Niebieska infrastruktura jako narzędzie miast do zapobiegania

oraz z walki z niekorzystnymi zmianami klimatu” odbędzie się 26.05.2022 w godz. 10.00-15.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie, sala kina „Baśń”, ul. Warszawska 24. 

Dla tych, którzy nie mogą dołączyć do konferencji osobiście, organizatorzy przewidują również możliwość udziału online i oglądania konferencji na żywo za pośrednictwem Internetu. 

W ramach wydarzenia zostaną wygłoszone referaty dotyczące problematyki wykorzystania zielono-niebieskiej infrastruktury w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, retencjonowania wód opadowych oraz roli zielonych dachów i żyjących ścian jako narzędzi wykorzystywanych w tych działaniach. Prelegentami konferencji będą przedstawiciele partnerów projektu: Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” oraz Norweskiego Stowarzyszenia na rzecz Zielonej Infrastruktury (NFGI)

Udział w konferencji jest bezpłatny.