Historia kolejnictwa w Piastowie ma szansę przeżyć swój renesans dzięki planowanej restauracji zabytkowej lokomotywy Ty2-220. Ta pamiątka z 1943 roku, zakupiona od PKP Intercity przez miasto Piastów, czeka na dalsze prace renowacyjne, które pozwolą jej zająć miejsce honorowe jako pomnik w pobliżu torów PKP. W ten sposób chce się oddać hołd nie tylko maszynie, ale także podkreślić znaczenie historycznej linii kolejowej łączącej Warszawę z Wiedniem dla rozwoju Utraty, teraz znanej jako Piastów.

Prace konserwatorskie nad lokomotywą zostały już rozpoczęte, jednak proces odnowienia tego zabytku jest daleki od zakończenia. Mając na uwadze kontynuację tych działań, lokalny Miejski Ośrodek Kultury wystąpił o dofinansowanie. Szukają oni dodatkowych funduszy, które pozwoliłyby na realizację drugiego etapu prac konserwatorskich. Ich starania nie poszły na marne, bowiem podczas najnowszej sesji Rady Miejskiej w Piastowie podjęto decyzję o wyasygnowaniu na ten cel dotacji celowej. Zgodnie z uchwałą, Miejski Ośrodek Kultury otrzyma 400 tys. zł na dalsze prace nad lokomotywą Ty2-220 i jej tendrem 32D43-135. Zabytek ma zostać wystawiony publicznie po zakończeniu prac konserwatorskich, co umożliwi mieszkańcom Piastowa i odwiedzającym miasto cieszyć się z bliskiego kontaktu z historią kolei.