Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa z Knurowa pragnie uprzedzić o organizowanym spotkaniu, które ma na celu omówienie istotnych spraw dotyczących nieruchomości mieszkalnych. Spotkanie to będzie skierowane do właścicieli lokali mieszkaniowych zlokalizowanych przy ulicy Aleja Piastów 8 oraz 12. Zarząd zaplanował spotkanie na dzień 6 listopada 2023 roku i chce rozpocząć dyskusję punktualnie o godzinie 16:00.

Miejscem spotkania będzie budynek Rodzinnych Ogródków Działkowych „Pod Różą” w Szczygłowicach. Jest to miejsce, które pozwala na swobodną wymianę myśli i opinii pomiędzy uczestnikami zebrania.

Podczas spotkania omówione zostaną kwestie związane z planowanymi remontami – zarówno tych związanych z balkonami, jak i zmianą kolorystyki elewacji budynków. Dodatkowo na porządku dziennym znajdzie się również temat podwyżki stawki na fundusz remontowy, co mogłoby wpłynąć na finanse mieszkańców. Kolejnym punktem do omówienia będzie segregacja odpadów komunalnych, co jest istotne dla utrzymania czystości i porządku na terenie spółdzielni.