Zapraszamy na nową ekspozycję w Muzeum Miedzi, która nosi tytuł „Srebro Trzebowian i Piastów. Wczesnośredniowieczne skarby okolic Legnicy”. Wystawę można będzie podziwiać od 15 grudnia 2023 roku. Rozpocznie ona swoje działanie uroczystym wernisażem, który odbędzie się tego samego dnia o godzinie 17:00 w głównym budynku naszego muzeum, położonego w Legnicy.

W trakcie ekspozycji zobaczyć będzie można nie tylko eksponaty ze zbiorów naszego muzeum, ale również cenne materiały udostępnione przez Muzeum Miejskie we Wrocławiu oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Sympatyczne gesty tych instytucji umożliwiły stworzenie holistycznego przekazu narracyjnego z epoki przełomu X i XI wieku, kiedy to obszar Śląska był na skraju gruntownych zmian. Od około roku 990 ten rejon stał się integralną częścią monarchii Piastów, a miasto Legnica utrzymywało swoje związki z tą dynastią aż do roku 1675.

Podstawą ekspozycji są dwa skarby z epoki wczesnego średniowiecza – znalezione w Czarnkowie i Legnicy. Odkryto je nieopodal miasta w ciągu ostatnich niemal sześciu dekad. Każdy z nich ma unikalne znaczenie dla poszczególnych momentów historii regionu; pierwszy symbolizuje kres Śląska, gdzie wpływy niemieckie, czeskie i polskie rywalizowały ze sobą, natomiast drugi skarb prawdopodobnie pochodzi z czasów panowania Bolesława I Chrobrego, okresu napiętych konfliktów i walk na zachodnich rubieżach młodego państwa piastowskiego.

Dla wszystkich zainteresowanych, szczegółowe informacje dotyczące zarówno warunków odkrycia tych skarbów, jak i ich zawartości, będzie można znaleźć na wystawie.