Stowarzyszenie „Możesz” realizuje w Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej „Dom Jana Pawła II” w Piastowie zadanie „Ogród Świetlika”. Są to między innymi warsztaty edukacyjne dla młodzieży.

“Ogród Świetlika” to projekt, który otrzymał dofinansowanie z budżetu Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. W ramach zadania podejmowane są działania z zakresu oświaty i wychowania poprzez zorganizowanie warsztatów dla młodzieży, poszerzających wiedzę z zakresu historii, historii sztuki i wiedzy o kulturze.

Projekt realizowany jest dla młodzieży z dwóch Gmin Powiatu Pruszkowskiego, czyli  Świetlików z Piastowa oraz podopiecznych Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Brwinowie, przy ul. Grodziskiej. Łącznie to ponad 40 osobowa grupa młodzieży, która ma okazję poznać się, zintegrować oraz wymienić doświadczeniami.

Jeśli ktoś nie zna obu instytucji to warto wspomnieć, że zarówno Stowarzyszenie, jak i Świetlica w Piastowie podejmują szereg działań mających na celu poprawę funkcjonowania społecznego i emocjonalnego swoich podopiecznych. Wliczają się w to różnego rodzaju zajęcia profilaktyczne, terapeutyczne czy specjalistyczne, a momentami, tak jak w przypadku “Ogrodu Świetlików”, edukacyjne. Działania artystyczne mają ogromny walor terapeutyczny. To dzięki nim podopieczni mogą mieć poczucie sprawczości, otwierają się na nowe możliwości i uwrażliwiają. 

Co dzieje się na zajęciach?

Warsztaty rozpoczęły się na początku lipca. Były to zajęcia z pogranicza wiedzy o kulturze i historii sztuki. Podopieczni chodzili na wykłady – warsztaty opowiadające o historii tematu wiodącego, czyli ogrodu. Była to świetna okazja to poznania ogrodu w epoce baroku i genezę ogrodu tzw. francuskiego, nie zabrakło informacji o czasach romantyzmu i genezie ogrodu tzw. angielskiego.

Kolejne spotkanie było już praktycznym warsztatem, podczas którego każdy z uczestników wykonał swój własny ogród w szkle. Efekty tych właśnie warsztatów oglądać można na zdjęciach. Podsumowaniem działań będzie sierpniowy, wakacyjny wyjazd w bliską okolicę – do Arkadii i Nieborowa. Tam młodzież obejrzy założenie ogrodowe typu francuskiego i angielskiego, pozna ważną część historii Mazowsza, zobaczy cenne zabytki, ale też zrelaksuje się i odpocznie.