Jeśli interesujesz się historią Polski i chciałbyś poznać ją z nieco innej, bardziej niestandardowej perspektywy, koniecznie zgłoś się do projektu Archiwum Historii Mówionej.

Historia to nie tylko nudne podręczniki i zakurzone fotografie. Archiwum Historii Mówionej to projekt, który ma za zadanie pokazać historię zupełnie inaczej. Dzięki udziale w tym przedsięwzięciu będziesz mieć okazję do wsłuchania się w niezwykłe opowieści osób, które były świadkami ważnych wydarzeń związanych z okupacją niemiecką, okresem powojennym czy historią najnowszą. 

W ciągu ostatnich lat nagrano już setki cennych wywiadów ze świadkami historii. Celem projektu jest stworzenie ich uporządkowanej i opisanej bazę, z której mogliby skorzystać zarówno eksperci, jak i szerokie grono pasjonatów historii Polski XX wieku.

W tym celu są poszukiwani wolontariusze, którzy mieliby pomóc w opracowaniu wywiadów, odpowiednim ich opisaniu, a także stworzeniu biogramów owych świadków historii, aby zasoby Archiwum były dostępne dla jak najszerszego grona.

Poszukiwane są osoby wyłącznie pełnoletnie, które są zainteresowane historią oraz dla których osobiste wspomnienia świadków są ważnym źródłem poznania dziejów Polski.

Zadania wolontariusza i potrzebny czas

Wolontariat będzie odbywał się zdalnie i nie wymaga deklaracji zrealizowania zadania w określonym czasie.

Przykładowo, opracowanie wywiadu trwającego 2 godziny może zająć 6 godzin. Pracę można dowolnie rozłożyć w czasie i wykonywać ją z domu, w dogodnym momencie. Od każdego z osobna zależy, ile wywiadów opracuje, a więc na jak długo chce się zaangażować w projekt.

Wszelkie działania poprzedzone zostaną warsztatami, które przygotują każdego do realizacji zadania. Wolontariusze muszą dowiedzieć się jak opracować metrykę do wywiadu, czym są słowa klucze, a także jak stworzyć dobry biogram.

Warsztaty potrwają około 2 godzin i prawdopodobnie odbędą się stacjonarnie we wspólnie ustalonym z grupą terminie. Będzie to też szansa na poznanie się, zadanie pytań, a także podpisanie porozumień wolontariackich. Dodatkowo, w związku z charakterem wykonywanych zadań, odbędzie się krótkie szkolenie online dotyczące przetwarzania danych osobowych.Aby się zgłosić wystarczy wypełnić formularz online dostępny na stronie Archiwum. Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 lipca 2022 r.