Zawsze ratowali życia i pomagali i innym ludziom. W tym momencie to oni potrzebują pomocy ze strony mieszkańców w celu ciągłego rozwijania swojej siedziby w Piastowie przy ulicy Warszawskiej 24.

Rozbudowa straży w Piastowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Piastowie planuje rozbudowę budynku swojej siedziby. W planach jest m.in. utworzenie dodatkowego miejsca garażowego dla nowego pojazdu, dobudowa szatni dla ochotniczych strażaków, którzy nigdy jej nie posiadali. Nad nowym garażem zostanie wybudowana specjalnie przygotowana i wyposażona sala szkoleniowa, która pozwoli na szlifowanie i doskonalenie swoich umiejętności, jak również sprawności fizycznej, która w tym zawodzie jest niezwykle istotna.

Zbiórka środków pieniężnych niezbędnych do rozpoczęcia rozbudowy

Aby strażacy mogli być coraz lepsi i coraz bardziej niezawodni, niezbędne są im do tego odpowiednie warunki pracy. Zawsze pomagali mieszkańcom jak tylko mogli, więc teraz mają nadzieję na to, że to mieszkańcy pomogą im.

Serdecznie zapraszamy do wsparcia finansowego i wpłacania pieniędzy na rozbudowę siedziby straży przy Warszawskiej 24. Zbiórkę znaleźć można pod tym linkiem https://zrzutka.pl/2e6xcc i będzie ona dostępna pod tym adresem aż do końca września.