Nowe fundusze dla bezpieczeństwa pieszych

Za kwotę 500 000 zł Piastów poprawi bezpieczeństwo mieszkańców na 3 przejściach dla pieszych.

Taką wartość inwestycji zadeklarował samorząd wnioskując o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021.

Dnia 26 lipca Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań, które mają poprawić bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. W związku z tym do gmin i powiatów z całego regionu okołowarszawskiego trafi ponad 22 520 000 zł.

Jak dowiadujemy się z opublikowanego komunikatu – dofinansowanie to pozwoli na realizację na 242 zadań w regionie. Przede wszystkim w planach jest wykonanie 110 zupełnie nowych inwestycji drogowych na rzecz bezpieczniejszego poruszania się mieszkańców. Z kolei 313 projektów dotyczy poprawy istniejącej już infrastruktury dróg powiatowych i gminnych oraz modernizacji skrzyżowań tych dróg z drogami publicznymi.

Niewątpliwie jest to jeden z ważniejszych aspektów, który wymaga szczególnej troski w rozwijających się komunikacyjnie miastach. Z pewnością możliwość skorzystania z dofinansowania ułatwia i przyspiesza realizację wielu ważnych inwestycji w mniejszych i większych miejscowościach.

Szczegółowy wykaz dofinansowanych projektów można znaleźć na stronach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/lista-zadan-rekomendowanych-do-dofinansowania-w-ramach-rzadowego-funduszu-rozwoju-drog-z-26-lipca-2021-roku-nabor-z-9-marca-2021-r

Gdzie w Piastowie będzie bezpiecznej ?

Na liście zadań wskazanych do realizacji na terenie Piastowa znajdują się:

  • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ulicy Józefa Sowińskiego
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Alei Wojska Polskiego (drogi numer 310700W oraz 310716W)
    (wykonanie tego zadania zaplanowano do marca 2022 roku)
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ulicy Dworcowej (droga DP3129W)
    (realizacja tej inwestycji ma przypaść na okres 09.2021 – 12.2021)

Warto zauważyć, że mapa trwających lub rozpoczętych inwestycji w ramach poprawy jakości dróg i chodników w Piastowie jest już bardzo rozbudowana. Jedną z największych jest budowa parkingu Parkuj i Jedź przy ulicy Poniatowskiego. Z pewnością zachęci on mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej i systemu rowerów miejskich. W związku z tymi inwestycjami Piastów nie pozostaje w tyle za wielkimi aglomeracjami dbając o komfort i bezpieczeństwo komunikacyjne. Jednak mieszkańcom należy życzyć dużo cierpliwości i wytrwałości dla niedogodności związanych z trwającymi lub planowanymi pracami.