W podwarszawskim Piastowie rozpoczął się kolejny etap prac przy projekcie „Budowa centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź” w Mieście Piastów”. Istotne jest, że realizacja tej inwestycji możliwa jest dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”.

Jak przekonuje burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski – inwestycja ma przyczynić się do zmniejszenia liczby samochodów osobowych w mieście. Innymi słowy – dzięki mniejszej emisji zanieczyszczeń jakość powietrza powinna ulec znacznej poprawie. Władzom Piastowa zależy oczywiście na zwiększeniu roli transportu publicznego w codziennym życiu mieszkańców. Widzą w tym bowiem niebagatelną korzyść dla środowiska.

Kolejne etapy piastowskiej inwestycji

Realizacja całej inwestycji podzielona jest na 3 etapy.
Pierwszym etapem była budowa parkingów przy ulicy Dworcowej. Wybudowane zostały wówczas między innymi 52 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych oraz postój dla taksówek. Kolejnym etapem robót jest wybudowanie schodów oraz wind, które umożliwią połączenie peronów stacyjnych z wiaduktem. Dzięki temu ruch pieszy będzie mógł odbywać się poza wewnętrzną infrastrukturą dworca poprzez szybkie przejścia dla pasażerów. Ważnym elementem inwestycji jest skomunikowanie ruchu pieszego z peronami przystanku „Piastów”. Wynika to z faktu, że komunikacja piesza będzie sprawniejsza dzięki schodom oraz dwóm windom. To ostatnie udogodnienie posłuży niewątpliwie seniorom oraz osobom z trudnościami w poruszaniu się. Co bardzo ważne dla osób niedowidzących i niewidomych – inwestor zainstaluje specjalne trop znaki na dojściach do peronów.

Infrastrukturę nowego Centrum Przesiadkowego w ramach projektu wykonawca uzupełni jeszcze o nowe elementy odwodnienia, oświetlenia oraz punkty ładowania rowerów elektrycznych. Warto wspomnieć, że docelowo w ramach całości inwestycji ma powstać 156 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, w tym 3 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami oraz 74 stanowiska postojowe dla rowerów. Z miejsc tych będą mogli korzystać mieszkańcy Piastowa i okolicznych gmin.

Podsumowując koszt całkowity deklarowanej wartości projektu otrzymujemy kwotę 8 499 320,00 zł.
Dofinansowanie z unijnego funduszu wynosi 6 799 456,00 zł.