Na początku lipca 2021 roku Pani Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Piastowie złożyła kolejny wniosek o dofinansowanie dla przedszkola. Pieniądze miałyby pochodzić ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. 

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie pod względem formalnym. Jest wielka nadzieja, że pod względem merytorycznym również będzie przyjęty. Dla dzieci z Przedszkola nr 3, które posiadają pewne deficyty rozwojowe byłby to bardzo pomocny projekt. Z pomocy mogliby skorzystać również rodzice owych dzieci.

“Wsparcie na starcie” – co to?

“Wsparcie na starcie” to nowoczesna terapia, która ma pomóc dzieciom z dysfunkcjami (zaburzony rozwój, problematyczne zachowania) stać się niezależnymi osobami. Fundacja, która prowadzi terapię ma zasięg w całym kraju. Ich mottem jest „Bądź częścią rozwiązania, nie częścią problemu”. Członkowie posiadają innowacyjne podejście do pracy z samym dzieckiem, ale również całą rodziną. Pokazują jak rozwijać umiejętności dziecka w trakcie codziennych czynności, uwzględniają potrzeby i możliwości każdego członka rodziny oraz uczą różnych umiejętności, które mogą się przydać w codziennym życiu. Co najważniejsze, fundacja opiera się na wynikach najnowszych badań naukowych oraz działa w środowiskach naturalnych dla dziecka. Oprócz przedszkola, mogą także pomagać w domu. Do każdego dziecka podchodzą indywidualnie, kładą nacisk na pozytywne i odpowiednie budowanie relacji z otoczeniem, a przede wszystkim rodziną oraz starają się redukować jego trudne zachowania.

Pomoc takich organizacji jest niezwykle ważna, zarówno dla samych dzieci, jak i ich opiekunów. Dla pedagogów może się to okazać kluczem do nawiązania lepszego kontaktu z uczniem, który w zależności od okoliczności jest lepszy, gorszy lub nie ma go w ogóle.

Projekt w Piastowie miałby potrwać od marca 2022 roku do czerwca 2023 roku. Wartość całego projektu wynosi 251 624, 32 zł, natomiast kwota dofinansowania – 200 774, 32 zł.