Podczas LII sesji Rady Miasta Piastowa burmistrz Grzegorz Szuplewski otrzymał wotum zaufania i absolutorium za 2021 r. Włodarz otrzymał pozytywne oceny zarówno od Komisji Rewizyjnej, jak i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

21 czerwca odbyła się kolejna sesja Rady Miasta Piastów. W jej trakcie Grzegorz Szuplewski – burmistrz, otrzymał pozytywne opinie dotyczące wykonania budżetu miasta. 

Wpływy do budżetu wyniosły ponad 151 mln zł, a wydatki 146 mln zł. Nadwyżka w budżecie wyniosła prawie 7 mln zł. Dofinansowania wyniosły zaś ponad 1 mln zł. Wydatki na zadania własne, zlecone i powierzone wyniosły 146 mln zł. Kredyty, pożyczki i emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na realizację inwestycji wyniosły 4,7 mln zł. Dodatkowo 6 mln zł wydano na inwestycje związane z transportem, prawie 4 mln zł na gospodarkę mieszkaniową, ponad 3 mln zł na oświatę i prawie 3 mln zł na kulturę.

To piorunujące dobre wyniki jak na ciężki rok  2021 r., który obarczony był pandemią koronawirusa. Przez wiele miesięcy życie wyglądało zupełnie inaczej niż wcześniej, co przełożyło się na funkcjonowanie zarówno każdego z osobna, jak i całej społeczności. Jednoznaczna ocena ubiegłego roku nie jest możliwa, ale z pewnością można stwierdzić, że Piastów utrzymał dynamikę rozwoju i zachował poziom usług publicznych na wysokim poziomie. Jak można przeczytać w podsumowaniu, biorąc pod uwagę dużą niestabilność finansów, szczególnie dochodów, ocena wykonania budżetu miasta musi być pozytywna.