W 2023 roku, w urokliwym Piastowie, zrealizowano szereg zadań jako część wyjątkowego projektu o nazwie „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów”. Stanowi on wyjątek na tle innych podobnych inicjatyw w kraju, o czym świadczy fakt uzyskania bliskiego sumie 100 mln zł dofinansowania.

Zielono-niebieska infrastruktura to koncept opierający się na tworzeniu miejskiego systemu zieleni, obejmującego elementy takie jak zielone dachy, ogrody, nowe nasadzenia, a także ogrody deszczowe, zielone ściany i przystanki. Z kolei jej niebieski składnik odnosi się do zarządzania wodami opadowymi, renaturalizacji oraz stosowania nawierzchni przepuszczalnych. Działania realizowane w ramach tego projektu obejmują zagospodarowanie terenów przy SPZOZ Piastun (ul. Skorupki), wymianę wiat przystankowych na ekologiczne zielone przystanki oraz instalację zielonych dachów na osiedlu Sułkowskiego.

Inne działania to stworzenie ogrodów deszczowych i systemu zapobiegającego marnotrawieniu żywności w szkołach podstawowych lub tworzenie farm owocowo-warzywnych. Zauważalne zmiany dotyczą także infrastruktury miejskiej, takiej jak zielona ściana i głazy narzutowe przy ul. św. Stanisława Kostki, czy nowy zielony dach i mikroturbiny wiatrowe zamontowane na budynku przy ul. Lwowskiej.

Projekt „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów” stanowi jeden z 19 projektów w Polsce, które otrzymały wsparcie finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Suma dofinansowania wynosiła ponad 86 mln zł, do której dołożono prawie 13 mln zł z dotacji z krajowego budżetu.