Aktualnie na ul. Żbikowskiej w Piastowie trwają intensywne prace remontowe. Objęte nimi są odcinki pomiędzy ulicą M. Ogińskiego a al. J. Piłsudskiego. Inwestycja ta ma za zadanie gruntownie zmienić oblicze tej części miasta.

Przedsięwzięcie to obejmuje kilka kluczowych aspektów, takich jak konstrukcja nawierzchni skrzyżowań z ulicami M. Ogińskiego, I. Paderewskiego, J. Sułkowskiego oraz Al. J. Piłsudskiego. Została również zaplanowana budowa wyniesionego skrzyżowania na przecięciu ul. Żbikowskiej z ulicą I. Paderewskiego. Ponadto, realizowane są prace związane z budową chodników, zatok postojowych, poprawą zjazdów i konstrukcją poboczy drogowych.

Ponadto, tereny przydrożne zostaną uporządkowane – planuje się humusowanie oraz obsianie niezagospodarowanej przestrzeni pasem drogowym trawą. Dodatkowo, przedsięwzięcie obejmuje budowę systemu odwodnienia.

W ramach działań mających na celu uspokojenie ruchu drogowego, szerokość pasów ruchu na ul. Żbikowskiej została zredukowana z 2,75 m do 2,50 m. Jednak to nie koniec planowanych zmian na tej ulicy. Po zakończeniu prac w miejscu tym zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu – w celu zwiększenia bezpieczeństwa przemieszczających się tam ludzi, prędkość pojazdów na całym odcinku ulicy będzie ograniczona do 30 km/h – jak informują lokalni urzędnicy.

W ramach realizowanej inwestycji przewiduje się również wycinkę drzew – 33 sztuki w sumie, w tym jeden dąb czerwony oraz 32 śliwy mirabelki. Do tego dochodzi jeszcze 9 mkw. krzewów jałowca.