W obszarze miejskim Piastowa, w pobliżu miejsca nazywanego odwiertem GT-1, zanotowano incydent polegający na nieprzewidzianym wycieku wody. W związku z zaistniałym zdarzeniem, lokalne władze miasta wydały oficjalny komunikat informujący o sytuacji.

Podczas trwających prac związanych z odwiertem GT-1, wykonuje się wiele testów i analiz. Te zadania są niezbędne do przygotowania pełnej dokumentacji hydrogeologicznej. Dodatkowe operacje pompowania otworu Piastów GT-1 miały miejsce 21 i 22 marca, celem zebrania dodatkowych danych do przeprowadzanych badań.

Woda, która została wypompowana podczas tych działań, była gromadzona w specjalnie przygotowanym do tego celu miejscem zwanym dołem zrzutowym. Niestety, w godzinach porannych 22 marca doszło do przepełnienia tego miejsca, co skutkowało wyciekiem wody.

W komunikacie opublikowanym przez Urząd Miasta Piastowa można przeczytać: „Aktualnie koncentrujemy się na pracach mających na celu zebranie rozlanej wody oraz zabezpieczenie dołu zrzutowego przed kolejnymi incydentami”.