Spółka Warszawskiej Kolejki Dojazdowej wprowadza zmiany, które zaczną obowiązywać od 9 czerwca. Planuje bowiem rozpocząć remont przystanku w miejscowości Reguły. Zmiana ta wiąże się niestety z pewnymi niedogodnościami dla osób korzystających z tego środka transportu.

Przystanek WKD w Regułach ma doznać znaczącej metamorfozy. W ramach remontu planowane jest poszerzenie, podwyższenie oraz wydłużenie peronów, co ma na celu ułatwienie dostępu do pociągów. To nie jedyne zmiany – przewidziano także instalację nowych ławek, tablic informacyjnych i oświetlenia. Dodatkowo, wszystko zostanie dostosowane z myślą o osobach z niepełnosprawnościami.

Prace mają na początku koncentrować się na odwodnieniu torowiska i przebudowie infrastruktury poniżej torów. W związku z tym będą wprowadzone tymczasowe ograniczenia w ruchu pociągów.

W pierwszym etapie remontu zostanie wyłączony tor nr 2 na odcinku od Komorowa do Reguł (ten po prawej stronie patrząc w kierunku Warszawy). Ruch pociągów między stacją Komorów a przystankiem Warszawa Reduta Ordona będzie odbywał się wyłącznie po torze nr 1. Jednak dzięki tymczasowemu peronowi, który zostanie zbudowany naprzeciwko parkingu przed Urzędem Gminy Michałowice, pociągi będą mogły kursować po torze nr 2 na skróconej trasie między Regułami a Warszawą Śródmieście WKD – informuje spółka WKD.

Na czas remontu i wprowadzenia utrudnień, dla ułatwienia podróżowania, zaczną kursować specjalne autobusy jako komunikacja zastępcza na odcinku Komorów – Reguły. Ze względu na prace drogowe w Pruszkowie, autobusy te będą jeździły skróconą trasą przez Pęcice.