Czy wiesz, że w powiecie pruszkowskim można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji? Program ten funkcjonuje na terenie całego kraju.

Darmową pomoc prawną można uzyskać w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w całym kraju. Punkty znajdują się w każdym powiecie. O tym, gdzie jest najbliższy punkt, warto zapytać się w starostwie powiatowym, w urzędzie gminy lub miasta, ewentualnie poszukać samemu na stronach internetowych powiatów i gmin lub na głównej stronie rządowej.

Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie pod numerem telefonu: 22 738 14 63 lub mailowo pod adresem: [email protected]@powiat.pruszkow.pl

Wszystkie z podejmowanych działań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego czy nieodpłatnej mediacji są darmowe, niezależnie od tego czy sprawa będzie miała finał w sądzie.

Jeśli koszty pomocy prawnika są dla ciebie zbyt duże, składasz wykonawcy, którego spotkasz w punkcie, pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść takich kosztów. Nie martw się, nie musisz zabierać ze sobą nic z wyjątkiem dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. Wzór oświadczenia da Ci osoba udzielająca pomocy.

Na czym polegają usługi?

Nieodpłatna pomoc prawna

Prawnik tłumaczy, w zależności od sprawy, jakie masz prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania danego problemu prawnego. W razie potrzeby, jeśli sprawa jeszcze nie trafiła do sądu, sporządzi potrzebne pisma. Jeśli sprawa już jest w sądzie, prawnik pomoże napisać pisma o zwolnienie z kosztów, albo o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, które są potrzebne, żebyś nie musiał płacić za prawnika w postępowaniu sądowym.

Nieodpłatna porada obywatelska

Doradca obywatelski przyjrzy się problemom, z którymi przychodzisz tak, aby dostosować pomoc do twojej sytuacji. Wytłumaczy też jakie masz prawa i obowiązki. 

Doradca będzie również wspierał w samodzielnym rozwiązaniu problemu, a w razie potrzeby, sporządzi wspólnie plan działania wyjścia z sytuacji oraz pomoże krok po kroku go wykonać.

Nieodpłatna mediacja

Jeśli masz z kimś konflikt, możesz zapisać się na mediację. W takim przypadku mediator będzie pomagał osobom skonfliktowanym się pogodzić bez udziału sądu. Możesz także poprosić o sporządzenie projektu umowy o mediację lub wniosku o jej przeprowadzenie przed sądem, albo wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej, czy wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody, którą zawarłeś wcześniej podczas mediacji.