Z żalem informujemy o odejściu Stanisława Majewskiego, ps. „Stach”, który był żołnierzem Batalionu „Zaremba”-„Piorun” – 2, kompania „Jura”. Śmierć tego bohatera nastąpiła w środę, o czym poinformowało Muzeum Powstania Warszawskiego. W czasie Powstania Warszawskiego był jednym z najmłodszych walczących, liczył wtedy zaledwie 15 lat.

Stanisław Jan Majewski przyszedł na świat 8 lutego 1929 roku w stolicy Polski, Warszawie. Jak sam mówił, należał do pokolenia, które wychowywane było w duchu patriotyzmu i walk legionowych. Wiele osób z jego rodziny służyło w kawalerii. Takie też miał wyobrażenie o służbie wojskowej – pełnej szarż i walki szablami. W swoich przekonaniach utrzymywał, że prawdziwy żołnierz jest zdolny do złożenia ofiary życia na polu bitwy – takie informacje pojawiły się w Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego.

W maju 1943 roku kolega ze szkoły zaproponował mu przyłączenie do Szarych Szeregów. Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie, Majewski został zaakceptowany jako członek Batalionu Armii Krajowej o nazwie „Zaremba”-„Piorun”. Służył jako strzelec w 2. plutonie „Skobiga”. Ten oddział zaczął działać w pierwszych dniach powstania na terenie operacyjnym III rejonu Śródmieście Południe pod dowództwem oficera sztabu Inspektora Prawobrzeżnego Okręgu Warszawskiego rtm. Romualda Radziwiłłowicza, znany pod pseudonimem „Zaremba”.