Mieszkańcy Piastowa otrzymali zaproszenie od burmistrza Grzegorza Szuplewskiego, Biura Projektów Europrojekt S.A. oraz Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na spotkanie informacyjne dotyczące planowanej rozbudowy dróg wojewódzkich numer 718 i 719. Celem spotkania jest omówienie szczegółów projektu, który zakłada rozbudowę obu dróg.

Planowane prace obejmują rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 718 począwszy od węzła autostradowego „Pruszków” do miejsca, gdzie krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 719 przy ulicy Partyzantów. Rozbudowa dotyczyć ma również samej drogi wojewódzkiej nr 719, która zostanie poszerzona od skrzyżowania z ulicą Partyzantów aż do granicy m. st. Warszawa. W ramach przygotowanego projektu przewidziano także dodatkowe pasy ruchu na ulicy Poznańskiej, będącej częścią drogi wojewódzkiej nr 718, jak również budowę dwóch nowych wiaduktów umożliwiających przejazd nad torami PKP.

Spotkanie odbędzie się 6 lutego, w godzinach od 17:00 do 19:00, w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie, ul. Warszawska 24. Podczas spotkania mieszkańcy będą mieli okazję zapoznać się z dokumentacją projektową oraz omówić szczegóły planowanej inwestycji.