Podczas obchodów jubileuszowych Zespołu Szkół Integracyjnych w Legnicy, zebrali się nauczyciele, uczniowie, ich rodzice oraz wielu innych gości. Wśród zaproszonych osobistości był zastępca prezydenta tego miasta, Krzysztof Duszkiewicz. Przybył, aby przekazać pozdrowienia i gratulacje od prezydenta Legnicy, Tadeusza Krzakowskiego – pierwszego dyrektora tej edukacyjnej placówki. To ważne wydarzenie nie tylko stanowiło okazję do świętowania, ale również do refleksji nad trwającym trzy dekady zaangażowaniem wszystkich osób, które przyczyniły się do rozwoju tej szkoły.

Początki Zespołu Szkół Integracyjnych datują się na 1 września 1993 roku – dzień, w którym zabrzmiał pierwszy dzwonek inaugurujący rok szkolny. Od samego początku funkcjonowania, szkoła ta postawiła na innowacyjne podejście do procesu nauczania i wychowania. Powstała tu „Koncepcja kształcenia i wychowania integracyjnego”, stanowiąca wytyczne dla pracy w oddziałach integracyjnych. Misją placówki było promowanie idei integracji, akceptacji oraz wsparcia dla uczniów z różnorodnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ważnym momentem w historii tej placówki był 9 kwietnia 2002 roku, kiedy to odbyło się uroczyste nadanie imienia szkole oraz wręczenie jej sztandaru. Od tego dnia pełna nazwa tej placówki to Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich. W skład zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 20, Gimnazjum Nr 9, Liceum Ogólnokształcące Integracyjne oraz oddział przedszkolny, zwany w miejscowej gwarze „Zerówką”.