Przy Szkole Podstawowej nr 5 w Piastowie zakończono niedawno prace remontowe boiska. Miejsce to, po gruntownej renowacji, zostało oficjalnie otwarte dla publiczności 17 maja. Nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale również lokalne władze, reprezentowane przez burmistrza Piastowa Tomasza Jankowskiego, brały udział w ceremonialnym oddaniu obiektu do użytku. Znamienne jest, że burmistrz nie tylko uczestniczył w tym wydarzeniu, ale również aktywnie wziął udział w meczu unihokeja.

Proces remontu obejmował szereg prac konserwacyjnych i renowacyjnych. Najważniejszymi z nich były: usunięcie starej nawierzchni poliuretanowej, naprawa ubytków w podbudowie boiska oraz położenie nowej nawierzchni, pomalowanej na atrakcyjne kolory pomarańczowy i zielony. Dodatkowo, na boisku wyznaczono białe linie do gry w piłkę ręczną i siatkówkę.

Znakomitym uzupełnieniem uroczystości było sportowe starcie między nauczycielami a uczniami. Jak wyznał burmistrz Jankowski, na zaproszenie dyrektor Ewy Nowackiej wziął udział w meczu unihokeja. Po emocjonującej walce rezultat gry wyniósł 6:6. W przerwie między rozgrywkami, zgromadzeni mogli podziwiać artystyczne występy uczniów. Na koniec wszyscy zebrani na boisku zatańczyli belgijkę. Jak przyznał burmistrz, była to dla niego okazja do powrotu do wspomnień z czasów, gdy sam był uczniem tej szkoły.