Zarząd Województwa Mazowieckiego składa zaproszenia na ręce przedstawicieli organizacji pozarządowych na terenie całego województwa mazowieckiego oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które mają nakłonić samorządowców do współpracy.

Zaproszenie do współpracy – komunikat

Z dokumentem wszyscy mogą się zapoznać na stronie internetowej – dialog współpracy Mazowsza. Liczy się zdanie każdego człowieka, który jest mieszkańcem województwa mazowieckiego. Wszystkie uwagi mieszkańcy mogą zgłaszać od 26 lipca do 8 sierpnia bieżącego roku, takie same terminy obowiązują jeżeli chodzi o zgłaszanie swoich propozycji, tam również wszyscy mieszkańcy mogą zabrać głos.