W ostatnich dniach została podpisana umowa pomiędzy piastowskim stowarzyszeniem ‘’Możesz’’ a Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Umowa owa będzie dotyczyć realizacji zadania Zdrowo i Kolorowo 2

Plany w ramach realizacji projektu Zdrowo i Kolorowo 2

Na projekt Zdrowo i Kolorowo zostanie przeznaczone 30 tysięcy złotych z budżetu województwa mazowieckiego.

Z tych pieniędzy zostaną zrealizowane następujące działania w Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej – „Dom Jana Pawła” Piastowie.

Świetlica Środowiskowo – Integracyjna otrzymała środki finansowe dzięki zwycięstwu w konkursie – „Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji życia bez nałogów z uwzględnieniem działań kulturalnych i sportowych dzieci, młodzieży studentów oraz rodziców.

Przy pomocy dofinansowania około czterdziestoosobowa grupa podopiecznych Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej będzie miała możliwość uczestniczenia w różnych działaniach profilaktycznych przez okres sześciu miesięcy.

Działania, realizowane dzięki uzyskanemu dofinansowaniu

Pierwszym zadaniem, zrealizowanym z pieniędzy z dofinansowania jest szkolenie wychowawców placówki w ramach programu „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”. Następnie program zostanie zrealizowany wśród podopiecznych Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej.

Kolejnym działaniem będą regularne zajęcia sportowe przeprowadzane wśród dzieci i młodzieży. Finałem prowadzenia zajęć sportowych będzie wyjazd nad Zalew Sulejowski.

Trzecie zadanie, które będzie realizowane to działania kulturalne, których zwieńczeniem będą wyjazdy do teatru – organizowane jesienią bieżącego roku.