Miasto Piastów otrzyma około 4 miliony złotych na działania w zakresie zagospodarowania wód opadowych i kształtowania zieleni miejskiej. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2022-2023.

2 grudnia 2021 roku Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski wraz ze Skarbnikiem Grażyną Wójcik podpisali z Wiceprezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Arturem Michalskim umowę na dofinansowanie projektu pt. „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa.” zakresie wyboru optymalnych rozwiązań dotyczących reagowania na zmiany klimatu w mieście.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie miasta i jego wrażliwości na postępujące zmiany klimatu, zapobieganie tym zmianom oraz przystosowanie się do ich skutków.

Inwestycja będzie zrealizowana w kooperacji z partnerem polskim – Polskie Stowarzyszenie „DACHY ZIELONE„ i partnerem zagranicznym – Norwegian Association for Green Infrastructure (NFGI). Członkowie tych instytucji to specjaliści, eksperci i wykładowcy, którzy będą stanowić wsparcie w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań dotyczących reagowania na zmiany klimatu w mieście.

Koszty i działania

Całkowity koszt projektu, w tym wydatki kwalifikowalne to 4 610 593,24 złotych, a dofinansowanie pokryje 85% kosztów kwalifikowalnych. Fundusz w wysokości 3 919 004,24 złotych został pozyskany ze środków Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli tzw. Funduszy Norweskich oraz z budżetu państwa.

W ramach inwestycji przeprowadzone zostaną działania adaptacyjne, mitygacyjne oraz edukacyjne. Przede wszystkim zaplanowano utworzenie zielonych dachów, zielonych ścian, zieleńców miejskich, zielonych przystanków, farm owocowo-warzywnych, ogrodów deszczowych, renaturalizacji rowu, posadowienie mikroturbin wiatrowych na zielonych dachach, likwidację zasklepień gruntu oraz utworzenie zielonych pergoli nad chodnikami. Wszystkie działania zostaną podparte ofertą edukacyjno-informacyjną, która mają na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i zapobiegania tym zmianom.

Więcej o ogólnym łączeniu biznesu i ekologii można przeczytać w tym artykule.