6 lutego, przynosi ze sobą ważne wydarzenie dotyczące planów rozbudowy dróg wojewódzkich o numerach 718 i 719. Zebranie na ten temat zostało zaplanowane na godziny pomiędzy 17:00 a 19:00 i ma mieć miejsce w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury znajdującej się przy ulicy Warszawskiej 24 w Piastowie.

Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z dokumentacją projektową dla planowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 718. Ta rozpoczynać się ma od węzła autostradowego „Pruszków”, a kończyć na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 719 z ulicą Partyzantów. Omówione zostaną także szczegóły dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 719, czyli alei Jerozolimskie, począwszy od skrzyżowania z ulicą Partyzantów aż do granicy m.st Warszawa.

W ramach przedstawianej dokumentacji planowane jest przedstawienie projektu rozbudowy ulicy Poznańskiej (DW 718), który zakłada dodanie dodatkowych pasów ruchu. Omówione zostaną również plany dotyczące budowy dwóch nowych wiaduktów nad torami Polskich Kolei Państwowych.

Zaprasza na spotkanie Burmistrz Piastowa, Grzegorz Szuplewski, wraz z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz Biurem Projektów Europrojekt Gdańsk S.A.