Dnia 29 czerwca bieżącego roku odbyło się kolejne spotkanie informacyjne, które było skierowane do społeczności lokalnej. Spotkanie odbyło się w sali Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej „Dom Jana Pawła” w Piastowie. Spotkanie było realizowane w ramach gminnego projektu – Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cała tematyka dotyczyła problemów alkoholowych i uzależnień

Nadal wielu naszych rodaków lekceważy zagrożenia, których źródłem jest nadmierne spożycie alkoholu. Wielu nie dostrzega symptomów choroby, która powoli, ale systematycznie wyniszcza nasz narodowy organizm. Te objawy to: przemoc domowa, nieodwracalne wady wrodzone dzieci, których matki piły alkohol podczas ciąży, samobójstwa, wypadki samochodowe spowodowane przez pijanych kierowców czy też inne nieszczęśliwe wypadki, jak na przykład utonięcia, zgony spowodowane chorobami wywołanymi przez nadużywanie alkoholu, gwałty pod wpływem alkoholu, rozwody, zniszczona młodość i życie. W ciągu roku z powodu nadużywania alkoholu umiera 20 tysięcy Polaków.

W pierwszej części spotkania w Piastowie wypełniły wystąpienia przedstawicieli grup samopomocowych, natomiast drugą część spotkania wypełniła dyskusja. Po zakończeniu spotkania, każdy z uczestników miał możliwość otrzymania egzemplarzy ulotek lub broszur, wszystkie tego typu materiały były bezpłatne.