Piastów przygotowuje się do kolejnych modernizacji infrastruktury. Tym razem na warsztat idzie przebudowa ulicy P. Wysockiego. Urząd Miasta Piastowa ogłosił przetarg. Kiedy zacznie się remont i jak długo potrwa?

Na wstępie warto zaznaczyć, że przebudowana zostanie jedynie część ul. P. Wysockiego. Dokładnie chodzi o około 300-metrowy odcinek między ul. Piłsudskiego a Al. Wojska Polskiego. To najbardziej zniszczony i potrzebujący szybkiej interwencji fragment.

Ulica zyska przede wszystkim nową nawierzchnię z kostki betonowej, która zastąpi starą, dziurawą nawierzchnię asfaltową. Dodatkowo pojawi się nowe oświetlenie, oznakowanie pionowe i poziome oraz kanalizacja deszczowa. Wykonawca będzie musiał zadbać także o to, by studzienki rewizyjne, kratki ściekowe czy pokrywy studni kablowych były na równi z nową nawierzchnią. Ponadto na ulicy znajdą się nowe nasadzenia oraz trawniki.

Urząd Miasta Piastowa ogłosił niedawno przetarg. Na zgłoszenia od wykonawców piastowski urząd będzie czeka do 18 maja. Po podpisaniu umowy, wykonawca ma 90 dni na realizację zamówienia. Wynika z tego, że już na jesień mieszkańcy będą mogli jeździć po nowej nawierzchni.