Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza, a dokładniej klasa 1C, postanowiło zorganizować konkurs angażujący społeczność Piastowa. Inicjatywa realizowana jest w ramach projektu dotyczącego małej retencji. 

Celem konkursu zatytułowanego „H2O wystarczy zbiornik” jest  poszerzanie wiedzy z zakresu wpływu zmian klimatu na najbliższe otoczenie, popularyzacja działań na rzecz środowiska, promowanie wiedzy o zbiornikach na deszczówkę oraz rozwijanie kreatywności uczestników.

Konkurs polega na wykonaniu projektu domowego zbiornika na deszczówkę. Zaprojektowany zbiornik powinien przedstawiać konkretne rozwiązanie architektoniczne i proekologiczne, mające na celu magazynowanie określonej objętości wody w czasie deszczu nawalnego. Rysunek może być wykonany ręcznie (w formacie A4) lub za pomocą grafiki komputerowej w formacie JPG. Dopuszcza się także techniki przestrzenne. Należy również przesłać zdjęcie potencjalnego miejsca umieszczenia zbiornika. Oceniana będzie funkcjonalność, kreatywność oraz estetyka wykonanego projektu. 

Prace konkursowe należy nadsyłać na email [email protected] do dnia 27 marca. Wyłoniona przez uczniów Komisja Konkursowa nagrodzi autorów najciekawszych prac. Dostaną oni książki oraz honorowe dyplomy. Nagrodą będzie także zamieszczenie zwycięskiego projektu (za zgodą autora) na stronie szkoły i stronie miasta Piastowa wraz z imieniem i nazwiskiem autora. 

Regulamin konkursu i więcej informacji na temat inicjatywy można znaleźć pisząc na adres  uczniów klasy 1C [email protected]

Ołówki w dłonie i powodzenia!