8-go sierpnia 2023 roku, podpisano umowę będącą owocem współpracy między Burmistrzem Miasta Piastowa, Grzegorzem Szuplewskim a Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, Adamem Struzikiem. Wspomniana umowa, w której udział brała również Naczelnik Wydziału Finansowego – Justyna Szymańska, dotyczyła dofinansowania projektu o nazwie „Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy SP nr 5 w Piastowie”.

Środki finansowe na realizację tej inwestycji zdobyto z funduszu „Mazowsze dla sportu 2023”, który jest częścią Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej. Dofinansowanie, na które udało się pozyskać zgodę, wynosi 297 846,00 zł. Na moment zawarcia umowy otrzymane dofinansowanie stanowiło część całkowitej wartości projektu oszacowanej na 397 128,00 zł.

Jako część planowanego zadania, przewiduje się przeprowadzenie prac remontowych na istniejącym boisku sportowym. W ramach modernizacji boisko będzie przystosowane do gry w piłkę ręczną oraz siatkówkę.