Jedna z nauczycielek języka polskiego z Piastowa została zaproszona do udziału w międzynarodowym programie Open World. To niesamowite wyróżnienie zarówno dla Pani Iwony, jak i dla całego Piastowa.

Program Open World został założony przez Kongres Stanów Zjednoczonych i jest prowadzony przez Biuro Kongresu ds. Międzynarodowego Przywództwa (Open World Leadership Center) oraz realizowany przez American Councils for International Education. Jego celem jest rozwijanie wzajemnych relacji ze Stanami Zjednoczonymi oraz wymiana pomysłów i wiedzy z osobami, które wykonują ten sam zawód w Stanach Zjednoczonych.

W tym roku do udziału w programie po raz pierwszy została zaproszona Polska. 10 sierpnia 2022 roku trzy delegacje z naszego kraju wyruszyły do USA na dziesięciodniową wizytę skupioną wokół kilku obszarów tematycznych, a konkretnie integracji uchodźców i przesiedleńców, zdrowie psychiczne, a także doradztwo oraz nauka polskiego jako drugiego języka. 

Wśród uczestników programu znalazła się Pani Iwona Skiba – nauczycielka języka polskiego ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie.

Pierwsze dwa dni delegaci spędzili w Waszyngtonie, a następnie udali się do lokalnych społeczności związanych z reprezentowanym obszarem tematycznym. Pani Skiba uczestniczyła w spotkaniach i szkoleniach w Albany, w stanie Nowy Jork. Miała okazję poznać amerykański system edukacji i pomocy uchodźcom. Odwiedziła m.in. Hudson Valley Community College, College of St. Rose, Albany International Center School i Rockefeller College at SUNY Albany.

Nawiązanie współpracy z amerykańskimi edukatorami i poznanie metod pracy z uczniami cudzoziemskimi to cenne doświadczenie. Zdobyta wiedza z pewnością zostanie wykorzystana do pracy w szkole z uczniami z doświadczeniem migracji.

Gratulacje dla Pani Iwony!