2 maja 2024 roku odbywa się pierwsza sesja rady miasta po wyborach, podczas której nowo wybrani radni składają uroczyste ślubowanie. To też dzień, kiedy Arkadiusz Kosiński, burmistrz Brwinowa, rozpoczyna swoją kolejną kadencję.

Mieszkańcy Brwinowa w drodze głosowania, które miało miejsce 7 kwietnia 2024 roku, dokonali wyboru swoich przedstawicieli do lokalnego samorządu. W wyniku tego procesu, członkami Rady Miejskiej w Brwinowie stali się kandydaci z czterech różnych komitetów wyborczych.

Zwycięzcami wyborów okazało się dziesięć osób z komitetu „Dobro Wspólne” Arkadiusza Kosińskiego, sześć osób reprezentujących Koalicję Obywatelską, cztery osoby z Prawa i Sprawiedliwości oraz jeden przedstawiciel komitetu „Halo, Mieszkańcy” Adama Adamczyka.

Te osoby stanowią obecnie organ decyzyjny gminy, podejmując uchwały i określając prawo miejscowe. Ich zadaniem jest reprezentować interesy mieszkańców i działać na zasadzie kolegialności, zgodnie z interesem wszystkich mieszkańców gminy.

Radnymi IX kadencji zostali: Adam Adamczyk, Marta Bartos, Katarzyna Górska, Hanna Jankowska, Barbara Koralewska, Kacper Kozłowski, Karolina Krupa, Anna Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Mieszała, Natalia Niewiadomska-Pasieka, Marta Obara-Michlewska, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Marek Rosiński, Magdalena Szymczukiewicz, Agata Tymińska, Roman Wachnik, Marek Winiarski, Kamil Wójcik i Maciej Żukowski.