Miasto spotkał prawdziwy zaszczyt. Piastów otrzymał dofinansowanie na opracowanie koncepcji inwestycyjnej w sprawie zrównoważonej energii.

Piastów znalazł się w elitarnej grupie europejskich miast, które otrzymają grant w wysokości 60 tysięcy euro na opracowanie koncepcji rozwoju miasta. Rozwój ten ma się opierać na zagadnieniach takich jak oszczędność energii, rozwój odnawialnych źródeł energii i samowystarczalność energetyczna. Umowa został podpisana 13 października 2021 roku. Cały projekt ma zostać zrealizowany w ciągu roku.

Projekt zatytułowano „Piastów – miasto zrównoważonej energii”. Zrealizowany dokument ma się składać z analiz wykonalności potencjalnych nowych miejskich inwestycji, ich szacunkowe wartości oraz oczekiwane efekty. Eksperci podejmą się analizom między innymi budynków, oświetlenia ulicznego, rozwiązania z zakresu fotowoltaiki, systemu inteligentnego opomiarowania, koncepcji wykorzystania zeroemisyjnych pojazdów, mapy lokalizacji stacji ładowania oraz systemów magazynowania energii. Dzięki tej dokumentacji miasto będzie miało w przyszłości większą szansę na ubieganie się o zewnętrzne źródła finansowania na konkretne zadania ujęte w koncepcji inwestycyjnej miasta.

Wyniki European City Facility

European City Facility (EUCF) to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, który wspiera europejskie miasta w inicjowaniu inwestycji z zakresu zrównoważonej energii.

Drugi nabór European City Facility (EUCF) zakończył się 31 maja 2021 roku. Ogólnie złożonych zostało 221 wniosków aplikacyjnych, w tym około 25 wniosków aplikacyjnych z Polski, 28 z Włoch, 24 z Portugalii, czy 22 z Hiszpanii. Jak widać konkurencja była spora. 

Spośród wszystkich aplikacji komisja konkursowa musiała wyłonić 69 wniosków. Wygrane wnioski otrzymały granty w wysokości sześćdziesięciu tysięcy euro na opracowanie dokumentacji inwestycyjnej z zakresu zrównoważonej energii. W grupie laureatów jest aż dziewięć miast z Polski, w tym Piastów.