Władze Pruszkowa zapoczątkowały poszukiwania kompetentnych podmiotów, które podejmą się zadań związanych z pielęgnacją oraz eliminacją drzew i krzewów, rosnących na terenie miasta. Oferta obejmuje nie tylko prace pielęgnacyjne, ale również usuwanie określonych roślin, zarówno drzew jak i krzewów.

Nieruchomości miejskie uległy ostatnio transformacji pod kątem roślinności. Aktualnie ratusz Pruszkowa prowadzi intensywne poszukiwania wykonawcy, który podjąłby się utrzymania zieleni między innymi poprzez wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz likwidowanie drzew i krzewów. Kwestia dotyczy roślin znajdujących się wzdłuż ulic, na skwerach oraz zieleni miejskiej, a także parkach. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie również pielęgnacja krzewów i drzew rosnących w Parku Potulickich oraz Parku Sokoła.

Podmiot, który zostanie wybrany do realizacji zadania, będzie odpowiedzialny za utrzymanie roślinności w dobrym stanie, eliminowanie drzew wraz z odprowadzeniem drewna i gałęzi, usuwanie pni po dokonanej już wycince (za pomocą frezowania) oraz naprawę i doskonalenie tzw. opalikowania drzew. Wymagania nie obejmują jednak przeprowadzenia prac przy pomnikach przyrody.

Wykonawca, który zostanie wybrany do realizacji tego zadania, dysponować będzie 15 miesiącami na jego wykonanie, licząc od dnia podpisania umowy. Oferty do przetargu można składać w Urzędzie Miasta Pruszkowa do 15 września.