Decyzję o wprowadzeniu ekologicznych rozwiązań w publicznej przestrzeni podjęło miasto Piastów. Władze miejskie postanowiły ogłosić przetarg dotyczący wymiany i instalacji nowych wiat przystankowych, które będą częścią systemu lokalnego transportu publicznego. W ramach tego projektu, tradycyjne miejsca zatrzymań autobusów mają zostać zastąpione przez tak zwane zielone przystanki.

Planowane jest również zastąpienie standardowych wiat śmietnikowych nowoczesnymi konstrukcjami wyposażonymi w tzw. zielone dachy. Działanie to wpisuje się w szeroko rozumianą politykę ochrony środowiska i dążenie do tworzenia coraz bardziej ekologicznych przestrzeni miejskich. Inicjatywa ta jest możliwa dzięki środkom finansowym pozyskanym z Programu EOG.