#klimaSENIORE to nowy projekt, który został zrealizowany na terenie Piastowa. W ramach tego przedsięwzięcia w mieście wykonano nasadzenia roślin. Włączono w to również aktywizm społeczny i do pracy wciągnięto seniorów.

Celem projektu #klimaSENIORE jest zwrócenie uwagi na zmiany klimatyczne i aktywizacja seniorów. Projekt realizowany był w ramach programu Aktywni Obywatele, Fundusz Krajowy finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Piastów bardzo chętnie włączył się w projekt i postanowiono zrealizować go na terenie miasta. Właśnie dzięki tej inicjatywie zostały wykonane nasadzenia roślin przy tężni, przy ul. Bohaterów Wolności 23, w okolicy Willi Millera.

W pracy połączono przyjemne z pożytecznym. Z jednej strony – aktywizacja grup zagrożonych wykluczeniem i wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego. Z drugiej – dodatkowa zieleń poprawiająca mikroklimat. Warto przypomnieć, że rośliny obniżają wysoką, miejską temperaturę, pochłaniają zanieczyszczenia powietrza oraz wyciszają otoczenie. W dodatku zieleń dobrze wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi.