Tak! Jest na to duża szansa. Od wielu lat władze miasta starają się na otrzymanie funduszy, które pomogłyby sprawdzić czy wody są do użytku. W końcu się udało.

W Mszczonowie od wielu lat korzysta się z wód geotermalnych. W Piastowie, a dokładnie pod nim również drzemią niewykorzystane pokłady takich wód. Władze miasta od wielu lat starały się na pozyskanie środków, które pozwoliłyby sprawdzić czy te wody termalne nadają się do wykorzystania. 

Nareszcie Piastów otrzymał ponad 12,7 mln złotych dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze zostaną przeznaczone między innymi na wykonanie otworu poszukiwawczego. Miasto ogłosiło już przetarg na inżyniera kontraktu, który ma doradzić i pełnić nadzór nad wykonaniem otworu poszukiwawczo-poznawczego.

Dlaczego to dla mieszkańców takie ważne?

Od wielu, wielu lat wiadomo, że wody termalne znajdują się na terenie Piastowa, Warszawy i okolic. Problemem jest dostanie się do nich. Potrzeba do tego specjalistycznego sprzętu, czasu i wykwalifikowanych ludzi. Na szczęście dzięki dofinansowaniu istnieje szansa, że wody będą wkrótce dostępne.

Jak skorzystają na tym mieszkańcy? Warto wiedzieć, że wodami termalnymi można ogrzewać domy. Oczywiście konieczne byłoby wykonanie kosztownych instalacji oraz łącznika do kanału ciepłowniczego. Energii nie byłaby w pełni darmowa, ale na pewno mniej kosztowna, szczególnie dla właścicieli domów jednorodzinnych. Drugą korzyścią jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, co zwłaszcza zimą jest dla wszystkich mocno odczuwalne.

Pytanie czy będzie można również wykorzystywać wody do celów rekreacyjnych. I tak, i nie. Wszystko zależy od funduszy. Odwiert dofinansowany przez NFOŚIGW można przekształcić tylko do celów technologicznych, czyli ogrzewania. Jeśli miasto znajdzie jeszcze inny sposób pozyskiwania dotacji to być może Piastów stanie się kolejnym Mszczonowem.